Iot (Internet of Things) - Techcloud s.r.o.

IoT (Internet of Things)

  • Provádíme případové studie na integraci IoT do obcí a měst (Smart city).
  • Díky IoT můžete například monitorovat stavy hladiny kanalizace v jednotlivých místech rozvodu.

Naše služby

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás